DIŞ TİCARET

Malların ve sermayenin ulusal sınırların dışına akışıyla ilgilidir. Dış ticaret alım satım işlemlerinin teslimi açısından ithalat ve ihracat olmak üzere iki şekilde gerçekleşir. Ülke ekonomisinin kalkınmasında ihracat önemli bir yere sahiptir. Bu nedenle ülkelerde ihracatın artırılması, ithalatın azaltılması önemli hedefler arasındadır. Ülkelerin bu hedeflere ulaşmak için aldıkları kararlar ve tedbirler dış ticaret politikasını oluşturur
Dış ticaret politikası açısından bir devletin dış ticaretini etkileyebilecek unsurların başlıcaları gümrük resmi, ticaret antlaşmaları, yasaklar, primler, sübvansiyonlar ve idari korumacılık olarak sınıflandırılabilir. Bunlardan yasaklar, ithalat ve ihracat yasaklarıyla transit geçiş yasakları şeklinde bir ayırıma tabi tutulurken; gümrük resmi de aynı şekilde ithalat, ihracat ve transit ticarette uygulananlar olarak üçe ayrılmaktadır.
Dış ticaret, ithalat ve ihracattan oluşur ve dış ülkelerle mal bazında yapılan ticaret rakamlarını içerir. Bir ülkenin ekonomik ilişkilerinin önemli bir bölümünün, dış ticaret istatistiklerinde gözlemlenmesi mümkündür.
Dış ticarette en önemli göstergeler, dış ticaret açığı ve dış ticaret hacmi rakamlarıdır. İthalatın ihracattan fazla olması halinde dış ticaret açığından, az olması halinde ise dış ticaret fazlasından söz edilir. Dış ticaret hacmi denildiğinde ise, ithalat ve ihracat rakamlarının toplamı, yani o ülkenin gerçekleştirmiş olduğu toplam dış ticaret akla gelmelidir.
Diğer bir gösterge olan ihracatın ithalatı karşılama oranı ise, ihracatın ithalata bölünmesiyle bulunur ve dış ticaretin genel seyri hakkında fikir verir.

Dış Ticaret ve Yatırım Mevzuatı
Türkiye’de dış ticaret ile ilgili yasal düzenlemeler Resmi Gazete’de kanun, karar, yönetmelik, tebliğ ve genelgeler şeklinde yetkili mercilerce yayımlanmaktadır. Sitemizde, dış ticaret ve yatırım mevzuatının çeşitli aşamalarını düzenleyen bilgiler biraraya getirilmiştir. Böylece dış ticarete yönelik faaliyet gösteren firma ve kuruluşların söz konusu bilgileri toplu halde bulabilmeleri sağlanmaya çalışılmaktadır.
Ayrıca sitemizde yasal düzenlemelerle ilgili değişikler bir sistem çerçevesinde ve kısa bir sürede işlenmektedir. İhracatçılarımızın gelişmeleri en iyi şekilde takip ederek doğru ve zamanında hareket etmelerinin kaçınılmaz bir zorunluluk olduğu düşüncesinden hareketle İBP tarafından hazırlanan bu bölümün faydalı olması dileğini taşımaktayız.
“Dış Ticaret ve Yatırım Mevzuatı” adı altında hazırlanan bu bölüm onüç elektronik yayından oluşmaktadır